Moderní školství by mělo být schopno připravit své studenty na situace, se kterými se budou setkat při svém budoucím povolání, na pozici, ve firemním prostředí.
Institut doplňkového vzdělávání je cestou, jak významně zvýšit kvalitu a možnost výuky pro žáky. 

Mezi hlavní výhodu bezesporu patří rozšíření a zvýšení celkové kvality výuky a tím i zvýšení prestiže českých škol. Výstupem je pak vzdělanější absolvent, který je schopen pokračovat v dalším studiu nebo úspěšně vstoupit do pracovního procesu.

Jaké výhody přináší otevřené vzdělávání na straně žáků? 

Studenti si osvojí základy z oborů finanční gramotnosti, jak zvládnout úspěšnou osobní prezentaci, etiketu v obchodním styku, profesionální dresscode, práci v týmu, komunikaci.

Dostat se k práci, která nás nejen baví, ale i živí není jednoduché a vyžaduje mnoho osobních dovedností a obecných znalostí. Mezi naše okruhy doplňkového vzdělávání patří osobní prezentace, finanční gramotnost, prezentace přes sociální média, jak se dobře a efektivně prezentovat nebo práce v týmu. 

Správné nakročení absolventa na další cestu po střední nebo vysoké škole je důležitý krok k realizaci osobních cílů a úspěchů, které jsou v konečném důsledku společensky prospěšné. 
Dnes je stejně žádoucí znalost v oboru, který studujeme, jako si osvojit znalosti z oblasti obchodní etikety.

JAK PROBÍHAJÍ NAŠE SEMINÁŘE

Formou interaktivních přednášek, každý seminář trvá 45 minut - jedna 
vyučovací hodina. Kurzy se dají mezi sebou kombinovat, na konci dostane každý student studijní materiál.SEMINÁŘ PROFESIONÁLNÍHO STYLU OBLÉKÁNÍ
MODERNÍ BUSINESS ETIKETA
KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Tyto semináře máme připravené i pro základní školy, s ohledem na věk žáků - a to z oblasti SPOLEČENSKÉ ETIKETY A DRESS CODU.

Prosím kontaktujte nás na parizkova@fashme.cz a napište nám který kurz nebo téma vás nejvíce zaujalo a my se s vámi obratem spojíme


Copyright © 2016 | FASH ME | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx